Dane firmy

IPL Inwestycje Sp. z o.o. została założona 21.09.2000 r. i  zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta Warszawy w rejestrze handlowym pod numerem RHB  63080 w dniu 13.12.2000 r. a następnie została wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000018797 przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy w dniu 13.06.2001 r.

REGON: 017205536

NIP: 522 25 86 813

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO: BNP PARIBAS: 39 1750 0012 0000 0000 3671 2252

KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 3 278 000 zł